Välj en sida

Välkommen till

Impact Communication

– med fokus på healthcare!

Välkommen till

Impact

Communication

– med fokus på healthcare!

Att lyckas nå ut med ett budskap, en kampanj eller ett helt nytt koncept kan vara utmanande. Det kräver mycket av dig som kund och även av oss som leverantör. Vi älskar utmaningar och kommunikation är kärnan i vår verksamhet och genomsyrar allt vi gör.

Vi har lång erfarenhet av reklam och media inom healthcare samt utveckling av medicinska utbildningar inom olika terapiområden för hela Norden.

Som vi ser det är framgångsrik kommunikation en konst, där lyssnandet spelar en minst lika stor roll som talandet. Vi lägger därför mycket tid på att lyssna på våra kunders behov för att säkerställa att vi verkligen förstår vad just du vill åstadkomma.

Vill du veta mer om oss? Kontakta Marie, tel 070 667 64 30 eller marie@ipct.se